Модел за включване на гражданското общество за по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на изработването, обсъждането и приемането на общинските решения и политики в областта на туризма

Сеп 13 2019
Прочетена 262 пъти